Turizem

 

Izvajamo:

 • GPS meritve pohodnih, tematskih, kolesarskih pot,
 • video zajem tematskih poti,
 • spletne predstavitve poti z zemljevidi (Google maps, Openstreetmap, zemljevidi Geodetske uprave Republike Slovenije),
 • načrtovanje tematskih, pohodnih, kolesarskih poti,
 • predstavitve na sejmin,
 • izobraževanje s področja uporabe GIS in GPS za uporabo v turizmu,
 • priprave QR kod za nemene turizma,
 • predstavitve na konferencah,

V sodelovanju z zunanjimi sodelavci nudimo celovito ponudbo za izvedbo turističnih spletnih portalov (zasnova, oblikovanje, postavitev portala (spletne strani), vnos tekstov, lektoriranje, prevajanje v tuje jezike).

 

Reference:

 • brošure za kolesarske prireditve
 • primer izvedbe QR kod
 • primer spletnega zemljevida
 • primer tiskanega zemljevid